İHALELER

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU İHALE TANIM DOSYASI
1 Yaka kartı basımı işi. 25.09.2018 - 15:00 4734 K.İ.K. İSTİSNA (Madde 3-g) İHALE TANIM DOSYASI
2 Fuar İzmir OG elektrik tertibatı onarım hizmeti alımı işi. 26.09.2018 - 11:00 4734 K.İ.K. AÇIK İHALE (Madde 19) İHALE TANIM DOSYASI