İHALELER

SIRA
İHALE TANIMI
SON TEKLİF TARİHİ
DURUMU
İHALE TANIM DOSYASI
1
Promosyon ıslak mendil alımı işi.
25.03.2019 - 15:00
4734 K.İ.K. İSTİSNA (Madde 3-g)