İHALELER

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Kapı tipi üst arama dedektörü alımı işi. 27.01.2020 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
2 İş kıyafeti alımı işi. 29.01.2020 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
3 Serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı işi. 25.02.2020 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale (Madde 19)