İHALELER

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Sehpa alımı işi. 13.11.2019 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
2 Yangın ihbar sistemi için yedek parça alımı işi. 13.11.2019 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
3 Fuar İzmir kule yangın tesisatının arızasının giderilmesi işi. 15.11.2019 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
4 Sigorta hizmeti alımı işi. 19.11.2019 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale (Madde 19)
5 Binek otomobil kiralama hizmet alımı işi. 03.12.2019 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale (Madde 19)
6 Bilişim teknolojileri işletme hizmeti alımı işi. 04.12.2019 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale (Madde 19)