İhalaler

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Enerji yöneticisi hizmet alımı işi. 05/06/2020 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
2 Paletli platform bakım onarım hizmet alımı işi. 05/06/2020 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. İstisna (Madde 3-g)
3 Forklift bakım onarım hizmet alımı işi. 05/06/2020 - 15:00 4734 sayılı K.İ.K. İstisna (Madde 3-g)