İhaleler

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Sabit telefon görüşme hizmeti alımı işi. 08/06/2020 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
2 Bilgisayar malzemesi alımı işi. 08/06/2020 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
3 Dijital fuarcılık yazılımı alımı işi. 25/06/2020 - 14:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale Usulü (Madde 19)