İhaleler

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Afiş basımı işi. 01/02/2021 - 11:00 4734 sayılı K.İ.K. Doğrudan Temin (Madde 22-d)
2 Güneş enerjisi santrali kurulumu işi. 01/02/2021 - 11:00 Yaklaşık Maliyet Araştırması