Vizyon

İzmir ve ülkemizin müşterek menfaatlerini, sürdürülebilir gelişimini gözetecek şekilde, ekonomik büyümeye, ihracatın artmasına, sektörlerimizin yurtiçi ve yurt dışındaki fuar etkinliklerinde temsiline, dijital dönüşümü kolaylaştıracak çözümlere ilişkin hizmet üretmek.

Misyon

Uluslararası fuarcılık, etkinlik, kültür ve sanat hizmetleri sunarak ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlamak, yüksek katma değerli üretimi ihracatla buluşturarak sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmek, İzmir ekonomisini, tanıtımını ve turizmini desteklemek.

Değerler

Halkın ve ekonomik sektörlerin yararına nitelikli fuar, kongre, etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek. Karar almada katılımcı ortak akıl temelli hizmet üretmek,uluslararası iş birliğine açık olmak şeffaf,hesap verebilir,yenilikçi ve girişimci olmak.

Kalite Politikası

İZFAŞ tarafından düzenlenen organizasyonların,İzmir bölge ve ülke ekonomisine ticari faaliyet ve tanıtım açısından katkı sağlaması amacıyla çalışmalar yapmak, düzenlenen ulusal ve uluslararası fuar organizasyonu sayısını artırmak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Türkiye’de fuarcılığın gelişmesine katkıda bulunmak en önemli amacımızdır.

Bu bağlamda; mesleki eğitim, bilgi ve beceriyi ön planda tutan bir ekip yaratarak, kaliteli hizmet anlayışını tüm şirketin benimsemesini sağlamak, uluslararası boyutları olan fuarcılık hizmetlerini kurum kültürü haline getirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlayarak hizmet kalitesini artırmak şirketimizin kalite politikasıdır.