TARİHÇEMİZ

İZFAŞ 17 Şubat 1923 tarihinde düzenlenen 1. İzmir İktisat Kongresi ile birlikte düzenlenen “Yerli Malları Sergisi”, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ilk adımları olmuştur.

 
Fuar; 1927 yılında İzmir 9 Eylül Sergisi, 1928 yılında İzmir 9 Eylül Sergisi, 1933 yılında 9 Eylül Panayırı, 1934 yılında İzmir Beynelmilel Panayırı, 1935 yılında İzmir Beynelmilel 9 Eylül Panayırı olarak düzenlenmiştir.
 
İZFAŞ’ın ihtisas fuarlarını ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenlediği Kültürpark, Dr. Behçet Uz tarafından 1 Eylül 1936 yılında hizmete açılmıştır.
 
Kültürpark alanında düzenlenen ilk İzmir Enternasyonal Fuarı 1936 yılında Arsıulusal İzmir Fuarı olarak gerçekleştirilmiştir.
 
Dünyada genel ticaret fuarlarının yerini ihtisas fuarlarının almasıyla birlikte Türkiye seksenli yıllardan itibaren bu gelişime dahil olmuştur.
 
Yıllar içerisinde İzmir Enternasyonal Fuarı'nın gösterdiği başarı ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak; İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleştirilen İZFAŞ 7 Şubat 1990 tarihinde kurulmuştur.
 
İZFAŞ özgünü ve başarıyı ilke edinmiş bir kamu şirketi olarak fuarlarını, dünya fuarları ile rekabet edecek düzeye ulaştırmayı ve modern fuarcılığın uygulanabilirliğini hedeflemektedir. İZFAŞ’ın kurulmasındaki asıl amaç, İzmir’de fuarcılığın gelişmesi, fuarlar sayesinde kent ekonomisinin canlanması ve İzmir’in kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmaktır.