İşletmelerin alanları, sektörleri birbirlerinden farklı olsa da genel amaç tartışmasız olarak başarıyı elde etmektir.

İZFAŞ olarak hedeflerimize ulaşmanın en önemli aracının kalifiye ve mutlu çalışanlarla mümkün olduğunun bilincindeyiz.

Biz fuarcılık, organizasyon gibi insan ilişkilerinin en üst düzeyde olduğu bir sektörde, başarının ancak çağdaş, düzenli ve sürekli stratejik insan kaynakları politikaları ile sağlanabileceğine inanıyoruz.

Başvurularınızı aşağıdaki link üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız