İhaleler

SIRA İHALE TANIMI SON TEKLİF TARİHİ DURUMU
1 Fotokopi ve yazıcı çıktısı, sayfa başı çıktı hizmet alımı işi. 02/09/2020 - 14:00 4734 sayılı K.İ.K. Açık İhale Usulü (Madde 19)